บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด

ที่อยู่
1-3-5 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์
พิกัด
18.7916351, 98.997074

สินค้าและบริการ

บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด ประกอบกิจการ เลี้ยงสุกร ฟาร์มสุกรปลอดโรค การเลี้ยงแบบครบวงจร มีทั้งฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกร เป็นฟาร์มที่มีมาตรฐานความปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพ