บริษัท เจเจ แพ็คเก็จจิ้ง อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
2/56 ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์