บริษัท ฮัล มารีน เซอร์วิส (ภูเก็ต) จำกัด

ที่อยู่
25/23 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์