บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ถังโลหะ

ที่อยู่
179 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

ผลิตถังโลหะ