บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด

ที่อยู่
999/99 วีเอทีกรุ๊ป ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

นำเข้าเครื่องมือ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงพยาบาล