บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย จำกัด

หมวดหมู่ : โฆษณากลางแจ้ง

ที่อยู่
22/3 หมู่ 5 ซอยกันตนา ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ให้เช่า จำหน่ายและจัดทำสื่อโฆษณากลางแจ้ง