บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด

ที่อยู่
947 อาคารทศพลแลนด์ 3 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ออกแบบก่อสร้างเสาระบบสื่อสาร