บริษัท อัคควา กรุ๊ป เอสอีเอ จำกัด

ที่อยู่
25/3 ซอยศาลาลอย ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กระชัง, เรือ, ระบบให้อาหาร, ระบบบำบัดน้ำเสีย