บริษัท ออโต้เมชั่น โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่
253 ซอย 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้งานในธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ เช่น ระบบเก็บบันทึกข้อมูลและแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ (Data Logging & Event Alarm System),ระบบตรวจวัดและเก็บบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้า (Power Monitoring System),อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปสำหรับใช้ในโรงงาน (General Electronic Devices for