บริษัท ออวิด้า จำกัด

ที่อยู่
7/41-2 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สื่อสำหรับการบันทึก เสียง, ภาพ และข้อมูล อุปกรณ์บันทึกภาพ เสียง ข้อมูล ระดับมืออาชีพ บริการให้ คำแนะนำ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบการ บันทึกเสียง ภาพ