บริษัท ออดิเมด จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องช่วยฟัง

ที่อยู่
149/2 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม