บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

เป็นห้องปฏิบัติการของรัฐเปิดดำเนินงานมากกว่า 13 ปี มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้บริการ ตรวจหาสารเคมีตกค้าง, ตรวจยาปฏิชีวนะ ตะกั่ว สารหนู ในอาหาร, ตรวจหาสารเคมีอันตราย สารปรอท ในเวชสำอางค์และนอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรับรองมาตรฐานเช่น ตรวจประเมินและรับรองคุณภาพและผลผลิต, บริการฝึกอบรม เป็นต้น