บริษัท สินโชคจันดี จำกัด

หมวดหมู่ : ยางดิบ

ที่อยู่
12 หมู่ 3 ถนนจันดี-สวนขัน ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ผลิต-รับซื้อยางแผ่น