บริษัท สหฟาร์มเห็ด จำกัด

หมวดหมู่ : เห็ด

ที่อยู่
224 หมู่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เกษตรกรรม (เห็ดเข็มทอง)