บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด

ที่อยู่
87 อาคารเอ็ม.ไทย.ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน