บริษัท วอเตอร์เทสท์ จำกัด

ที่อยู่
208/9 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ