บริษัท ลำปาง บี เอส ดิพเวลส์ จำกัด

ที่อยู่
73 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

รับเหมางานเจาะบ่อบาดาลต่างๆ