บริษัท ลานนา เวท กรุ๊ป จำกัด (Lanna Vet Group Co., Ltd.)

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0505566000253

ที่อยู่
10/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์
พิกัด
18.714145544617, 98.938961942329