บริษัท รุ้งสวรรค์ จำกัด

ที่อยู่
38 หมู่ 9 ซอยสายรุ้ง 9/1 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30,เสาร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่าย ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ไว้ปลูกพืชทุกชนิดได้งอกงาม โดยไม้ใช้ดินไม่ต้องใช้กระถาง ไม่เติมปุ๋ย