บริษัท ราชสีมา-จอหอ โภคภัณฑ์ จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0305546001167

ที่อยู่
313 หมู่ 10 ถนนบ้านหนองออก ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์
พิกัด
15.04239480444, 102.09487796833

สินค้าและบริการ

บริษัท ราชสีมา-จอหอ โภคภัณฑ์ จำกัด โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ การฆ่าสัตว์