บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด

ที่อยู่
888/34-5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-19:00

สินค้าและบริการ

ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับ เช่น ต่างหู แหวน สร้อยคอ