บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด

ที่อยู่
156 หมู่4 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์
พิกัด
6.540096, 101.219442

สินค้าและบริการ

บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล กระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้จากพืชผลทางการเกษตร วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน