บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.15-17.15 น.
พิกัด
13.7592197, 100.5236727

สินค้าและบริการ

บริษัท ประกอบธุรกิจ ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ ผลิต จําหน่าย และรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ และระบบสัญญาณไฟจราจร และกล้องวงจรปิด ผลิตและจําหน่ายป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการรับวางระบบบริหารระบบทรัพยากรองค์กร ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์สําหรับให้แสงสว่าง ยินดีให้บริการ