บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติค จำกัด

ที่อยู่
153 หมู่ 5 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์