บริษัท พี ซี คาร์โก เอ็กซเพรส (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่
111/1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00,เสาร์ เวลา 08:30-12:00

สินค้าและบริการ

เป็นตัวแทนจัดการนำเข้า-ส่งออก, ติดต่อศุลกากร, ชิปปิ้ง, จัดส่งสินค้าทางเรือ-ทางอากาศ