บริษัท พีพีเอส เทรดดิ้งแอนด์เคมีคอล จำกัด

ที่อยู่
222/6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

ดูแลและขนส่งสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์