บริษัท พรพลอนาลิติคอล จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105545024483

ที่อยู่
10,12 หมู่ 6 ซอยปิ่นเกล้านำโชค ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์
แฟกซ์
พิกัด
13.78819, 100.36244

สินค้าและบริการ

บริษัท พรพลอะนาลิติคอล จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ ขายปลีก เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกชนิด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001