บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
23/124-8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่ง