บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
สาขาโรงงานเขาวง 28 หมู่ 4 ถนนหน้าพระราม-บ้านครัว ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงงานผลิตปูน