บริษัท ประสิทธิ์ ฟาร์ม จำกัด

หมวดหมู่ : ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

บริษัท ประสิทธิ์ ฟาร์ม จำกัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไก่หลากหลายพันธุ์เพื่อให้ไก่โตเร็ว มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน