บริษัท ปทุมวัน แอ็ซโซฌิเอท จำกัด

ที่อยู่
โรงงาน 435 หมู่ 1 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์