บริษัท ปทีปเพิ่มพงศ์ จำกัด

ที่อยู่
56/3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-18:00,เสาร์ เวลา 08:30-18:00

สินค้าและบริการ

เอาบรรจุภัณฑ์ของเก่ามารีไซเคิลใหม่ให้เป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่แล้วขาย