บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
2170 อาคารบางกอกทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18:00

สินค้าและบริการ

การตรวจสอบสินค้าเกษตรกรรม, การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก, การรมยา,การตรวจประเมินตามข้อกำหนด ด้านเรือ,โรงงานอุตสาหกรรม,พลังงาน การตรวจประเมินออกใบรับรองตามแบบมาตรฐาน, การตรวจรับรองคุณภาพสินค้า