บริษัท บี เค เค เทอร์รัสซ่า จำกัด

ที่อยู่
24/1 หมู่ 2 ถนนแก่งคอย-บ้านนา ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00