บริษัท บี บี เอฟ โกลบอล โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่
102/130 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00
พิกัด
13.9342, 100.5908

สินค้าและบริการ

สินค้าหลักที่บริษัทจัดจำหน่ายได้แก่

1.INSTRUMENTTESTO

2.BIOGAS ANALYSER GEOTECHNICAL

3. ULTRASONIC FLOWMETER MICRONICS

4. GAS DETECTOR ISC

5. MOTOR GEAR NISSEI GTR

6. DIGITAL INDICATOR UNIPULSE

7. ALL MITSUBISHI

8. LUBRICANT OIL CRC

"...