บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
สาขาแฟรี่ นครสวรรค์ 162/10 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษและสตรี