บริษัท บอร์ท ลองเยียร์ จำกัด

หมวดหมู่ : สำรวจแร่

ที่อยู่
49 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00