บริษัท นิวโมเทค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เทคโน เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
88/57 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์