บริษัท นาคธาตุต์ จำกัด

หมวดหมู่ : หูกทอผ้า

ที่อยู่
20/150 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ออกแบบ ขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก ผ้า ผ้าพิมพ์ลายในรูปแบบพิเศษเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ทุกประเภท (ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรงหรือการตลาดแบบตรง)