บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่

หมวดหมู่ : สนามบิน

ที่อยู่
60 หมู่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.