บริษัท ท่าจีน อินดัสตรี้ จำกัด

ที่อยู่
29 หมู่ 4 ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
แฟกซ์