บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
36/3 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
เว็บไซต์