บริษัท ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
1858/110-111 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ระบบดับเพลิง แจ้งเหตุเตือนภัย รักษาความปลอดภัย CCTV, Access Control, People Counting