บริษัท ดีเซม เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่
327/1 ซอย 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00

สินค้าและบริการ

ที่ปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งติดตั้งและทดสอบระบบฯ ครบวงจร