บริษัท ซุปเปอร์ เฟิร์ม จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105565082136

ที่อยู่
281/95 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

สินค้าและบริการ

เป็นบริษัทที่ประมูลสินค้าตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถนำสินค้าทุกชนิดมาประกาศขายได้ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต