บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) - ฝ่ายบริการลูกค้าอินเตอร์เน็ตต่อผ่านโมเด็ม

ที่อยู่
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30 น.
พิกัด
13.77, 100.5737336

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ หรือ CSL เป็นผู้ให้บริการ ด้านไอซีที one stop ICT service เช่น บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สำหรับลูกค้าองค์กร กลุ่มธุรกิจ SMEs กลุ่มคอนโดมิเนียมและลูกค้าทั่วไป มีโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน

สินค้าและบริการ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ “CSL” ให้บริการ อาทิ

* บริการอินเทอร์เน็ต คุณภาพสำหรับองค์กร Leased Line

* อินเตอร์เน็ทเกตเวย์ และ ระบบสื่อสาร โครงข่าย (Network Infrastructure)

* บริการด้านไอซีที ครบวงจร โซลูชั่นสำหรับลูกค้าองค์กร

* บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)