บริษัท ซีเจ เวิร์ค จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105554047202

ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารแอทสาทร 9/9 ถนนสาทรใต้ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
พิกัด
13.720335, 100.52603

สินค้าและบริการ

บริษัท ซีเจ เวิร์ค จำกัด ให้บริการด้านการวางแผนการตลาด ดิจิตอล IMC Strategy and Planning, Social Media Management, Digital Public Relations, Net Idols Service, Word Of Mouth Online Network, Analytics, Measurement and Optimization