บริษัท ชินวัฒน์อุตสหกรรม จำกัด

ที่อยู่
89/26 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ผลิตขวดพลาสติก