บริษัท ชัยภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่
1242 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-19:00

สินค้าและบริการ

กาว