บริษัท ชองตาเซีย จำกัด

ที่อยู่
88/11 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์